national lab-logo                            Små lågtemperaturfrysar 

 

Tyska National Lab tillverkar små lågtemperaturfrysar av mycket hög kvalitet. LabVision levererar dessa när utrymmet i labbet inte är tillräckligt.
En personlig liten frys - praktiskt att ha under labbänken.

småfrysar

 

 

 las mer