ProbeDrum  ProbationLab 

är ett Lundbaserat företag som tillverkar analysinstrumentet ProbeDrum som kan komma att helt ändra spelreglerna för framtidens analysmetoder.

 

Instrumentet kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

  • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
  • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
  • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning
  • Inkubering från 12 till 80°C
  • Magnetisk omrörning

ProbeDrum Steel

ProbeDrum logo

"Kombinerad automatisk titrering och spektrometri"

ProbeDrum har dessutom försetts med inkubering, magnetomrörning och elektrodport.
Data presenteras kontinuerligt i realtid under experimentens gång.

Det första instrumentet är installerat hos Sara Snogerup Linse, professor i molekylär proteinvetenskap vid Lunds Universitet. För Professor Linse är fördelarna med instrumentet uppenbara:
"Med ProbeDrum kan vi med oöverträffad precision avslöja små men viktiga skillnader i proteiners egenskaper som vi har svårt att se med manuella metoder. Vi tror att ProbeDrum kan hjälpa oss att avslöja kalciumrelaterade sjukdomsmekanismer."

 

las mer