Implen Logo 

ALLT - I - ETT

Nanofotometern för alla spektrofotometriska mätningar från mikrovolymer till kyvetter.

Implen grundades 2003 och är idag en världsledande leverantör av system för analys av små volymer.
Implen utvecklar och distribuerar instrument inom Life Science sektorn.
Tillsammans med samarbetspartners kan Implen kombinera kundanpassade lösningar för forsknings- och rutinlaboratorier.

C40 C40 right 150dpi

Den nya Nanofotometerserien N/NP som erbjuder mängder av fördelar har nu lanserats av Implen!

Mätteknologin möjliggör mätningar av såväl mikrovolymer som standard och mikrokyvetter. Alla fotometriska funktioner som våglängdscan, multivåglängdsmätning och kinetik är standard i instrumenten.
En lätthanterad programvara för datauppsamling och olika exportfunktioner är inkluderad.

Den nya modellserien N/NP från Implen överträffar alla förväntingar! 

 • Oöverträffad noggranhet och precision över instrumentens hela livslängd
 • Kalibreringsfri
 • Underhållsfri
 • Tillförlitliga resultat också för proteinmätningar
 • Oberoende av ytspänning
 • Ingen avdunstning viket möjliggör kinetikmätningar
 • Flexibel styrning: via PC, Mac, tablet, smartphone
 • Touchscreen (option)
 • Upp till 8 timmars batteriback-up (option)
 • Kan förses med inbyggd vortex och termostaterad kyvettport
 • Made in Germany las mer