Mikroplattläsare från    BMG Logo

fluorescens, fluorescenspolarisation, luminiscens, absorbans och nefelometri
FRET, Bret, POLARscreen, LanthaScreen, HTRF, AlphaScreen, DLR

readers lila

BMG Labtech är en specialiserad tillverkare av detektionsutrustning för mikroplattor.
Mikroplattläsare används inom läkemedelsindustrin och den biotekniska industrin, liksom i akademiska forskningsinstitutioner, för både grundforskning, analys och High Throughput Screening. 
BMG Labtech fokuserar enbart på mikroplattläsarna och erbjuder det mest mångsidiga utbudet av optiska detektionssystem i samband med integrering av automatiserad vätskehanteringsutrustning.

BMG Labtech startade sin rörelse i Offenburg, Tyskland 1989, och utvecklar och producerar högkvalitetsläsare och mikroplatthanteringssystem. BMG bedriver en  världsomspännande försäljning och support såväl från huvudkontoret i Offenburg som via dotterbolag, regionala kontor och distributörer. Det har lett till mikroplattläsare med innovativ teknik och den tillförlitlighet och kvalitet som man förväntar sig av BMG Labtech

BMG:s välutbildade team av ingenjörer och forskare är specialister inom biologi, biokemi, analytisk kemi och fysik. FoU-ingenjörerna som utvecklar mikroplattläsarna är experter inom områdena elektronik, mekanik, fysik och design. 

Högsta prioritet för BMG Labtech är att ha nöjda användare.
BMG lyckas med detta mål genom att inte bara erbjuda utmärkta mikroplattläsare, utan också genom att ge personlig kundsupport som inte finns på större företag. BMG Labtech servicecentra har specialister som alltid finns till hands för att vägleda dig med dina program så att du får ut det mesta av din utrustning. Detta nära samarbete gör att BMG Labtech förstår och bidrar till att utveckla instrumenten för att möta de förändrade behoven på mikroplattläsarmarknaden.

detail

las mer