Absorbansläsare från   BMG Logo 

 

 spectroomegaSPECTROstar OMEGA

UV/Vis Spektrofotometer Mikroplattläsare

SPECTROstar OMEGA kan momentant läsa både ett helt fotometrisk spektrum (220-1000 nm) ner till en upplösning på 1 nm och absorptionen vid fasta användardefinierade våglängder. Resultatet är som med en monochromator, men mycket snabbare.
Spektrometern kan läsa helt UV/Vis-spektrum i ett prov inom en sekund per brunn. Spektrometerns hastighet och den användarvänliga och enkla programvaran ger oöverträffad flexibilitet som kan användas för att optimera alla experiment.
SPECTROstar ingår i OMEGA-serien, vilket innebär att den har följande enastående egenskaper:

Inbyggda injektorer för ”smart” dispensering av reagens kan initiera kinetiska reaktioner även när ett helt spektrum läses (proteindenaturering eller ökning av olika produkter i ett enzymatiskt försök över tid).

  • Noggrann temperaturkontroll upp till 65ºCsamt flera skakfuntioner
  • Programfunktioner finns för att överföra standarder, konstruera komplexa metodprotokoll och använda förutbestämda metoder
  • Flexibelt kinetiskt program gör slutpunktsmätning, långsam och snabb kinetik möjlig
  • Realtidsupptag av kinetisk reaktion
  • Plattkapacitet upp till 1536-format
  • "QuickStart" ger möjlighetenatt med endast tre musklick läsa en mikrotiterplatta
  • Stackeroch robotkompatibel
  • Går att uppgradera till FLUOstar OMEGA eller POLARstar OMEGA

 

mars  MARS Software 

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA VANTAstar LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

Vantastar

Multidetektionsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin