Multimodeläsare från   BMG Logo


 clariostarCLARIOstar PLUS

 

ALLT ÄR MÖJLIGT I CLARIOSTAR!

Alla våglängder!
Alla bandbredder!
Alla Assays!

  • Fluorescent intesitet
  • Fluorescencepolarisation
  • Tidsupplöst fluorescens
  • FRET/TR-FRET
  • Luminiscence
  • BRET
  • UV/Vis Absorbans
  • AlphaScreen/AlphaLisa

CLARIOstar är en multifunktionsläsare för mikroplattor med avancerade LVF monokromatorer för fluorescens i kombination med filterbaserad detektion och en ultrasnabb CCD-array detektor för absorbans.
CLARIOstar är ett helt modulärt instrument med bland annat följande funktioner: Fluorescent intensitet,
Time-Resolved Fluorescens,FRET, TR-FRET,Fluorescenspolarisation, Luminescens, BRET, UV/Vis Absorbans och 

AlphaScreen®/AphaLISA®.

 

HELT NY TYP AV MONOKROMATORER!

CLARIOstar använder ett helt nyutvecklat system av monokromatorer och filter för fluorescensdetektion Linjära Variabla Filter (LVF). Tilsammans med variabla dikroiska speglar erhålles en känslighet (<8 attomol fluorescein!!), som motsvarar detektionsnivån på de allra känsligaste filterbaserade läsarna som finns på markanden idag.

Våglängdsområdet för excitation och emission ligger mellan 320 nm upp till 850 nm där våglängderna är valbara i steg om 1 nm.

Systemet med LVF möjliggör också att bandbredden för monokromatorerna kan varieras fritt i ett område mellan 8-100 nm. Effekten blir densamma som om man skräddarsydde fluorescensfiltren för varje given assay.

 

LVF-Mono-System   MED CLARIOstar är allt möjligt!

 

mars  MARS Software 

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA VANTAstar LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

Vantastar

Multidetektionsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin