Plattmagasin för mikroplattor från   BMG Logo

stacker  Stacker III

BMG Labtechs flexibla mikrotiterplatthanteringssystem för snabb Mid-genomströmning.

Stackern är konstruerad för att integeras med BMG Labtechs mikroplattläsare för att optimera mikroplatthanteringen.

Stackern kan lasta, lossa, stapla om och kontinuerligt mata upp till 50 mikroplattor.

  • Stackern kontrolleras via ett seriellt gränssnitt och mikroplattläsaren styrs via en DDE-ellerActiveX-gränssnitt.
  • Definitionen av mätprotokoll samt konfigurationen av mikroplattläsaren görs med hjälp av Reader Control Software.
  • Användardefinierade skrip.Script-läget gör att användare kan skriva sina egna skript, som ger användaren obegränsad flexibilitet. Denna funktion kan användas för att välja olika testadefinitioner för olika plattor eller att utföra mer än en mätning på en platta.
  • Streckkodsläsare.
  • Stackern tar alla typer av mikrotiterplattformat och är designad för att läsa streckkoder från flera positioner på mikroplattan.

 

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA VANTAstar LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

Vantastar

Multidetektionsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin