Skak för mikroplattor från   BMG Logo

 

thermostar open THERMOstar

THERMOstar är en högpresterande mikroplattinkubator och skak som rymmer upp till fyra mikroplattor.

Temperatur, skakhastighet och inkubationstiden är fullt programmerbar via knappsatsen, medan statusparametrar visas på LCD-displayen i realtid via ett lättanvänt gränssnitt.

Mikroprocessorstyrda värmeplattor över och under mikroplattorna ger en jämn temperatur med mindre än 1°C variation mellan två brunnar. Detta garanterar enastående och repeterbara resultat.

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA VANTAstar LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

Vantastar

Multidetektionsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin