Absorbansläsare från   BMG Logo 

spectrostarnanoSPECTROstar NANO

Revolutionerande Ultrasnabb Absorbansläsare

SPECTROstar NANO detekterar momentant ett helt spektra från alla brunnar eller från en normal kyvett och är därmed perfekt för alla absorbansmetoder.

Snabb spektrumanalys med en upplösning av 1 nm, möjliggör absorbansförsök som tidigare var omöjliga.

Genom att använda en ultrasnabb spektrometer kan ett helt spektrum från 220 nm till 1000 nm registreras på mindre än 1 sek/ brunn i volymer ner till 2µl.

SPECTROstar NANO använder den inbyggda kyvetthållaren för kinetiska studier och snabba enkla absorbansförsök eller mäter i mikroplattor upp till 1536 format.

SPECTROstar NANO styrs med enkla knapptryckningar för rutinkommandon eller specifika metoduppsättningar.

Ultrasnabb hel spektrumanalys, skakfunktioner, inkubering, kinetisk avläsning, skanning över brunn och automatisk strålgångskorrektion är några av SPECTROstar NANOs egenskaper.

De vanligaste absorbansmetoderna, som t ex ELISA, DNA, RNA, Protein (Bradford, BCA och Lowry), celltillväxt med mera kan enkelt utföras med förprogrammerade protokoll.

SPECTROstar NANO kan förses med en så kallad Gas Vent option som möjliggör att mätkammaren i instrumentet ges en kontrollerad miljö av t.ex. CO2.

 • Mäter spektrum från 220 till 1000 nm på mindre än 1 s/brunn
 • Valbar spektral upplösning av 1 - 10 nm
 • 6 - 1536-hålsplattor
 • Låg volym 2µLmätningar för DNA, RNA, protein, etc.
 • Standard kyvett-port för enskilda prover
 • Inkubering upp till 45°C för mikrotiterplatta och kyvett
 • Gaskoppling för atmosfäriskt känsliga prover
 • Well-skanning, kinetiska och endpoint mätningar
 • Multimode plattskakning
 • Metodspecifika snabbprotokoll
 • Kraftfull Data Analysis Software - MARS
 • FDA 21 CFR part 11-kompatibla
 • Robot kompatibel
 • Mycket mer ...

SPECTROstar NANO levereras med en ny version av BMG Labtechs Reader Control och omfattande Data Analysis Software, MARS.

Med sin enkla "Quick Run"-funktion läser den Elisa-test, RNA, DNA, protein (Bradford, BCA, Lowry), celltillväxt, och Beta-galaktosidas analyser med en knapptryckning med hjälp av fördefinierade protokoll.

Denna mycket intuitiva programvara ger också obegränsade möjligheter. MARS guidar användaren genom alla data för att analysera processen. Dessutom kan mallar användas för att bygga komplexa databehandlingsprotokoll.

 

mars  MARS Software 

fraga


 spectroomegaSPECTROstar OMEGA

UV/Vis Spektrofotometer Mikroplattläsare

SPECTROstar OMEGA kan momentant läsa både ett helt fotometrisk spektrum (220-1000 nm) ner till en upplösning på 1 nm och absorptionen vid fasta användardefinierade våglängder. Resultatet är som med en monochromator, men mycket snabbare.
Spektrometern kan läsa helt UV/Vis-spektrum i ett prov inom en sekund per brunn. Spektrometerns hastighet och den användarvänliga och enkla programvaran ger oöverträffad flexibilitet som kan användas för att optimera alla experiment.
SPECTROstar ingår i OMEGA-serien, vilket innebär att den har följande enastående egenskaper:

Inbyggda injektorer för ”smart” dispensering av reagens kan initiera kinetiska reaktioner även när ett helt spektrum läses (proteindenaturering eller ökning av olika produkter i ett enzymatiskt försök över tid).

 • Noggrann temperaturkontroll upp till 65ºCsamt flera skakfuntioner
 • Programfunktioner finns för att överföra standarder, konstruera komplexa metodprotokoll och använda förutbestämda metoder
 • Flexibelt kinetiskt program gör slutpunktsmätning, långsam och snabb kinetik möjlig
 • Realtidsupptag av kinetisk reaktion
 • Plattkapacitet upp till 1536-format
 • "QuickStart" ger möjligheten att med endast tre musklick läsa en mikroplatta
 • Stackeroch robotkompatibel
 • Går att uppgradera till FLUOstar OMEGA eller POLARstar OMEGA

 

mars  MARS Software 

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA VANTAstar LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

Vantastar

Mulitedetektionsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin