Luminiscensläsare från   BMG Logo

lumiomegaLUMIstar OMEGA

LUMIstar OMEGA - Den dedicerade DLReady® certifierade mikroplattluminometern LUMIstar OMEGA erbjuder högsta känslighet vid avläsning av flash- och glow luminescensförsök samt mångsidighet genom inbyggda "smarta" injektorer, filterhjul, skakfunktioner, inkubering upp till 65°C. Dessutom en gaskoppling för support av alla typer cellbaserade försök. För BRET applikationer, kan även Simultan dubbel emission detektion vara möjlig. Som läsare i OMEGA-serien, har LUMIstar OMEGA även följande oöverträffade egenskaper.

 • Inbyggda "smarta" injektorer som dispenserar reagens och initierar kinetiska reaktioner (t.ex. följer protein denaturering eller formeringen av olika produkter i en enzymatisk reaktion över tiden)
 • Uppgraderbar till FLUOstar OMEGA eller POLARstar OMEGA med UV/Vis spektrometer
 • Mallar för att transferera standarder, bygga komplexa datareduktionsprotokoll och för att använda lagrade testprotokoll
 • Mångsidigt kinetikprogram möjliggör mätningar för endpunkt, långsamma eller snabba kinetiska förlopp
 • Realtidsupptagning av kinetiska förlopp
 • Inbyggt filterhjul för studier med färgdiskriminering
 • Mikroplattskapacitet upp till 384 brunnar
 • "QuickStart" tillåter användare att läsa plattor med endast tre knapptryckningar
 • Imponerande well-scanning funktion tillåter cellbaserade försök på ett enkelt sätt
 • Utökad temperatur kontroll upp till 65°C
 • Stacker och robotkompabilitet

mars  MARS Software

fraga


 

 

RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA VANTAstar LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare med full UV/Vis spektrometer

Vantastar

Multidetektionsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för mikroplattor

stacker

Plattmagasin