Fluorescensläsare från   BMG Logo

fluostaromegaFLUOstar OMEGA

 

Multidetektion Mikroplattläsare med UV/Vis Spectrometer

FLUOstar OMEGA multifunktionsläsare för mikrotiterplattor byggd kring BMG LABTECH's unika Tandem Technology.

FLUOstar OMEGA använder en ultrasnabb CCD-array detektor för absorbansmätningar och filterbaserad detektion i övriga metoder.

 • UV/Vis Absorbans– mäter helt spektrum eller enskilda våglängder
 • Fluorescence Intensity– inkluderar FRET
 • Time-Resolved Fluorescence– inkluderar DELFIA®
 • TR-FRET- inkluderar HTRF®och LanthaScreenTM
 • AlphaScreen®/ AlphaLISA®
 • High-Performance Luminescens(flash och glow) - inkluderar BRET


BMG Labtechhar tagit fram en speciell mätmetod och ett optiskt system för att förse multifunktionsläsare med möjlighet att läsa AlphaScreen®/AlphaLISA® med specifikationer som konkurrerar med andra HTS-plattläsare. Man erhåller fantastiska AlphaScreen®/AlphaLISA® resultat på en mikroplattläsare i en mellanprisklass med FLUOstar OMEGA.

Advanced Performance TRF är en del i Omega's option Advanced Assay Technology Package. Här används ett speciellt optiskt mäthuvud som innehåller en metodspecifik dikroisk spegel. Kombinerat med den högintensiva pulsade xenonlampan, optimerade filter och justerbar förstärkning, är FLUOstar OMEGA TRF-mäthuvud det mest konkurrerskraftiga på marknaden.

FLUOstar OMEGA är en utveckling av den populära FLUOstar OPTIMA mikroplattläsaren och har tillvaratagit och förbättrat såväl hårdvara som programvara.

  • Topp- och bottenläsning
  • Inbyggda "smarta" injektorer som dispenserar reagens och initierar kinetiska reaktioner
  • Temperaturkontroll upp till 65°C
  • Mikrotiterplattor upp till ett format av 1536 brunnar
  • Imponerande well-scanning feature tillåter cellbaserade försök att utföras på ett enkelt sätt
  • Automatisk identifikation och byte av optiskt läshuvud
  • Stacker och robotkompabilitet
  • Intuitiv uppsättning av testprotokoll och komplett data analys med MARS programvara
  • Template manager för att transferera standarder, bygga komplexa datareduktionsprotokoll och för att använda lagrade testprotokoll
  • Mångsidigt kinetikprogram möjliggör mätningar för endpoint, långsamma eller snabba kinetiska förlopp
  • Realtidsupptagning av kinetiska förlopp
  • "QuickStart" tillåter användare att läsa plattor med endast tre knapptryckningar.

 

NYHET!

FLUOstar OMEGA kan även erbjudas i en budgetversion där absorbansspektrometern ersätts med filterbaserad detektion.

 

mars  MARS Software

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA VANTAstar LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

Vantastar

Multidetektionsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin