HTS läsare från   BMG Logo

 

 

PHERastarFSXPHERAstar FSX

Gold Standard inom HTS.

PHERAstar FSX den känsligaste och snabbaste läsaren på marknaden.

 

  • Alla format upp till 3456 brunnar
  • Alla mätmetoder utom isotopiska
  • Senaste generationens UV-laser för TR-FRET
  • Simultan dual emission för AlphaTeknologi 
  • Ultrasnabb UV/VIS absorbansspektrometer
  • Luminiscens upp till 1536 format med avancerad crosstalk reduktion
  • Inbyggda reagensinjektorer 
  • Högupplöst cell-lager skanning
  • Avancerad topp/botten läsning

 

mars  MARS Software 

fraga 


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA POLARstar OMEGA LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

polaromega

Fluorescenspolarisationsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin