Multimodeläsare från   BMG Logo


 ClariostarCLARIOstar

 

ALLT ÄR MÖJLIGT I CLARIOSTAR!

Alla våglängder!
Alla bandbredder!
Alla Assays!

 • Fluorescent intesitet
 • Fluorescencepolarisation
 • Tidsupplöst fluorescens
 • FRET/TR-FRET
 • Luminiscence
 • BRET
 • UV/Vis Absorbans
 • AlphaScreen/AlphaLisa

CLARIOstar är en multifunktionsläsare för mikroplattor med avancerade LVF monokromatorer för fluorescens i kombination med filterbaserad detektion och en ultrasnabb CCD-array detektor för absorbans.
CLARIOstar är ett helt modulärt instrument med bland annat följande funktioner: Fluorescent intensitet,
Time-Resolved Fluorescens,FRET, TR-FRET,Fluorescenspolarisation, Luminescens, BRET, UV/Vis Absorbans och 

AlphaScreen®/AphaLISA®.

 

HELT NY TYP AV MONOKROMATORER!

CLARIOstar använder ett helt nyutvecklat system av monokromatorer och filter för fluorescensdetektion Linjära Variabla Filter (LVF). Tilsammans med variabla dikroiska speglar erhålles en känslighet (<8 attomol fluorescein!!), som motsvarar detektionsnivån på de allra känsligaste filterbaserade läsarna som finns på markanden idag.

Våglängdsområdet för excitation och emission ligger mellan 320 nm upp till 850 nm där våglängderna är valbara i steg om 1 nm.

Systemet med LVF möjliggör också att bandbredden för monokromatorerna kan varieras fritt i ett område mellan 8-100 nm. Effekten blir densamma som om man skräddarsydde fluorescensfiltren för varje given assay.

 

LVF-Mono-System   MED CLARIOstar är allt möjligt!

 

mars  MARS Software 

fraga fluostaromegaFLUOstar OMEGA

Multidetektion Mikroplattläsare med UV/Vis Spectrometer
FLUOstar OMEGA multifunktionsläsare för mikrotiterplattor byggd kring BMG LABTECH's unika Tandem Technology.
FLUOstar OMEGA använder en ultrasnabb CCD-array detektor för absorbansmätningar och filterbaserad detektion i övriga metoder.

 • UV/Vis Absorbans– mäter helt spektrum eller enskilda våglängder
 • Fluorescence Intensity– inkluderar FRET
 • Time-Resolved Fluorescence– inkluderar DELFIA®
 • TR-FRET- inkluderar HTRF®och LanthaScreenTM
 • AlphaScreen®/ AlphaLISA®
 • High-Performance Luminescens(flash och glow) - inkluderar BRET


BMG Labtechhar tagit fram en speciell mätmetod och ett optiskt system för att förse multifunktionsläsare med möjlighet att läsa AlphaScreen®/AlphaLISA®med specifikationer som konkurrerar med andra HTS-plattläsare. Man erhåller fantastiska AlphaScreen®/AlphaLISA®resultat på en mikroplattläsare i en mellanprisklass med FLUOstar OMEGA.

Advanced Performance TRF är en del i Omega's option Advanced Assay Technology Package. Här används ett speciellt optiskt mäthuvud som innehåller en metodspecifik dikroisk spegel. Kombinerat med den högintensiva pulsade xenonlampan, optimerade filter och justerbar förstärkning, är FLUOstar OMEGA TRF-mäthuvud det mest konkurrerskraftiga på marknaden.

FLUOstar OMEGA är en utveckling av den populära FLUOstar OPTIMA mikroplattläsaren och har tillvaratagit och förbättrat såväl hårdvara som programvara.

 • Topp- och bottenläsning
 • Inbyggda "smarta" injektorer som dispenserar reagens och initierar kinetiska reaktioner
 • Temperaturkontroll upp till 65°C
 • Mikrotiterplattor upp till ett format av 1536 brunnar
 • Imponerande well-scanning feature tillåter cellbaserade försök att utföras på ett enkelt sätt
 • Automatisk identifikation och byte av optiskt läshuvud
 • Stacker och robotkompabilitet
 • Intuitiv uppsättning av testprotokoll och komplett data analys med MARS programvara
 • Template manager för att transferera standarder, bygga komplexa datareduktionsprotokoll och för att använda lagrade testprotokoll
 • Mångsidigt kinetikprogram möjliggör mätningar för endpoint, långsamma eller snabba kinetiska förlopp
 • Realtidsupptagning av kinetiska förlopp
 • "QuickStart" tillåter användare att läsa plattor med endast tre knapptryckningar.

NYHET!

FLUOstar OMEGA kan även erbjudas i en budgetversion där absorbansspektrometern ersätts med filterbaserad detektion.

mars  MARS Software 

fraga


PHERastarFSXPHERAstar FSX

Gold Standard inom HTS.

PHERAstar FSX den känsligaste och snabbaste läsaren på marknaden.

mars  MARS Software 

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA POLARstar OMEGA LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

polaromega

Fluorescenspolarisationsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin