Fluorescensspektrometer från   ProbationLab

ProbeDrumProbeDrum

 

Instrument som kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

  • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
  • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
  • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning 

fraga