Spektrofotometer från   ProbationLab

ProbeDrumNewProbeDrum

Instrument som kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

  • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
  • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
  • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning

fraga 


Nephelometer från   BMG Logo

 

nephelostarNEPHELOstar PLUS

Unik laserbaserad Mikroplattnefelometer

NEPHELOstar mikroplattnephelometer detekterar partiklar i vätska genom att mäta framåtriktad ljusspridning när en laserstråle sänds genom lösningen. Ljusspridningen detekteras i vinklar upp till 80 grader, och ger ca trettio gånger högre känslighet än traditionella transmissionsläsare som mäter en reduktion av ljus som passerar brunnen.


NEPHELOstar är utvecklad för att möta HTS-krav. Den mikroplattbaserade nefelometern är snabbare än konventionella metoder för löslighetsbestämning.

  • Självövervakad laserdiode ljuskällan är en röd laser med en våglängd av 635 nm. En diodlaser har fördelen av högre stabilitet än andra ljuskällor vilket ger bättre precision. Laserintensiteten kan justeras via programvaran.
  • Variable laserstråle är en exklusiv fördel hos NEPHELOstar. Möjligheten att justera laserstrålens diameter med en smal stråle minimerar vätskans meniskeffekter.
  • Läser 384-well plate format. NEPHELOstar är den enda mikroplattbaserade nefelometern med möjlighet att mäta 384 brunns-format med utmärkt känslighet. Använd mindre prov och producera mer data per platta.
  • Full-cone vinkel detektions system. Med det mest avancerade detektionssystemet kan NEPHELOstar integrera den största spridningsvinkeln, upp till 80 grader.
  • Stacker och Robot kompatibel. NEPHELOstar kan integreras i ett vitt spektra av robotsystem via ActiveX eller DDE interface. För snabb, enklare platthantering erbjuds 50-plattors Stackerhotell med integrerad barkodsavläsning.
  • NEPHELOstar levereras med den kompletta data analys programvaran, MARS. Det mycket intuitiva programmet medför gränslösa möjligheter konstruktion av testprotokoll, men erbjuder även en "Quick-Start" för start av rutinanalyser med bara tre knapptryckningar. I MARS finns en guide som vägleder användaren genom hela data-analysprocessen. Dessutom kan mallar användas för att bygga komplexa datareduktionsprotokoll. 

mars  MARS Software

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA POLARstar OMEGA LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

polaromega

Fluorescenspolarisationsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för mikroplattor

stacker

Plattmagasin