Spektrofotometer från   ProbationLab

ProbeDrumNewProbeDrum

Instrument som kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

  • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
  • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
  • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning

ERBJUDANDE!

Vid köp av ProbeDrum innan 2018-08-20 erbjuder vi ett start-up kit utan kostnad.

Kitet innehåller: en pH-mätare, elektrod, pipetter, UV/VIS och fluorescens kyvetter.

fraga