Spektrofotometer från   ProbationLab

ProbeDrumProbeDrum

Instrument som kombinerar automatisk titrering ner till nanoliternivå med tre olika detektionsmetoder.

  • Ultrasnabb UV/VIS absorbans
  • Fluorescens mellan 280 och 650 nm
  • Laserbaserad 90° statisk ljusspridning
  • Inkubering från 12 till 80°C
  • Magnetisk omrörning


fraga