Elektroniska pipetter från Capp mini

CappTronic ™ är säkerligen en av de enklaste elektroniska pipetter att ställa in och använda. Bortsett från vanlig pipettering kan du välja mellan de mest använda pipetteringslägena inbegripet omvänd pipettering, multi dosering, blandning och sekventiell dispensering. Upp till nio enskilda protokoll kan lagras tack vare en omfattande minneskapacitet.

 

 

cappmaestro CAPP Maestro Pipett

Singel Elektronisk enkelpipett
Variabel volym finns i:
0,2-10µl, 5-100µl, 10-200µl, 50-1000µl, 500-5000µl 

fraga


 

 EL pipett CAPP Tronic Pipett

Elektronisk Multipipett
Variabel volym finns i:
2-20µl, 10-200µl, 100-1200µl 

fraga