Fluorescenspolarisationsläsare från   BMG Logo

polaromegaPOLARstar OMEGA

POLARstar OMEGA - Multidetektions-mikroplattläsare med samtidig Dual Emission Detektion, Fluorescenspolarisation och UV/VIS spektrometer.

POLARstar OMEGA är byggd på plattformen FLUOstar OMEGA och har alla dess egenskaper inklusive BMG LABTECH's unika Tandem Technology samt fluorescenspolarisation och Simultan Dubbelemissionsdetektion.

POLARstar OMEGA fluorescenspolarisationsmikroplattläsare med multifunktionskapacitet för life science laboratorier.

  • UV/Vis Absorbans– mätning av hela spektra eller vid individuella våglängder
  • Fluorescens Polarisation (FP)- inkluderande Transcreener®ADP2(96-brunns format)
  • Fluorescens Intensitet- inkluderande FRET
  • Tidsupplöst Fluorescens (TRF)- inkluderande DELFIA®
  • TR-FRET- inkluderande HTRF®och LanthaScreen™
  • AlphaScreen®/ AlphaLISA®
  • Högprestanda Luminescens(flash och glow) - inkluderande BRET

mars  MARS Software

fraga


RELATERADE PRODUKTER:

FLUOstar OMEGA POLARstar OMEGA LUMIstar OMEGA SPECTROstar OMEGA

fluostaromega

Multidetektion mikroplattläsare
m
ed full UV/Vis spektrometer

polaromega

Fluorescenspolarisationsläsare

lumiomega

Luminiscensläsare

spectroomega

Absorbansläsare

CLARIOstar PLUS PHERAstar FSX NEPHELOstar Plus SPECTROstar NANO

Clariostar

Multidetektions mikroplattläsare

PHERastarFSX

HTS multidetektionsläsare

nephelostar

Unik laserbaserad mikroplattnefelometer

spectrostarnano

Revolutionerande absorbansläsare

THERMOstar STACKER    

thermostar

Skak för Mikroplattor

stacker

Plattmagasin