Termocykler för PCR Sensoquest logo

 

labcycler48r

 Labcycler 00021

 

  • Enkelt handhavande via pekskärm i Windows-miljö.
  • Lagarar alla era metodbeskriningar.
  • Guldpläterade silverblock för bästa termiska egenskaper.
  • Testade i mer än 600 000 cykler utan märkbara förändringar.
  • Block för 48 rör, 96 eller 384 format.
  • Blockbyte kan ske på några sekunder.
  • Med eller utan gradientfunktion.

Block96

Labcycler har ett processorkontrollerat block med 6 stycken separat kontrollerade Peltier-element för extraordinär temperaturhomogenitet vid höga uppvärmnings- och nedkylningshastigheter.

Peliter-elementet har testats mer än 600 000 cykler hittills utan några fel.
Detta ger mer än 20 års livslängd även under de mest krävande förhållanden.
Två labcyclers kan anslutas med en RS232-kabel. Detta möjliggör enkel kopiering av program från en enhet till en annan.
Termocyklern Basic och Gradient är kompatibla med alla block.

labcycler48r Labcycler Gradient

utan block

fraga


labcycler48rTermocycler 48 

Aluminium block / silver block

fraga