Mikroarrayutrustning från arrayit logo

 

products

Arrayit är ett ledande LifeScience företag och erbjuder avancerade produkter och tjänster inom genomikområdet.

 

I stort sett alla stora forskningscenter i världen såsom forskningslaboratorier, läkemedelsföretag, universitet, bioteknikföretag, sjukhus, myndigheter och ideella forskningsorganisationer använder Arrayit produkter. 

 

Nya rön om funktioner hos gener och proteiner, tidig sjukdomsdiagnostik, bättre och säkrare mediciner och mer näringsrika grödor är bara några exempel där Arrayit's teknologi bidragit till utvecklingen.

 

fraga