Ugnar & Värmeskåp från  Medline logo

 

Ugnar med Naturlig värmecirkulation 

Medlines ugnar är idealiska för hög temperatur med användarvänlig design. 

ON-E-serien är en ekonomisk varmlagringsugn upp till 220℃.

ON-G-serien används för all sterilisering och torkning. Ugnarna är perfekta för torkning som kräver ett försiktigt luftflöde.

ON-02GON-02G/-12G/-22G

Volym: 52L, 91L, 135L

fraga


on e seriesON-01E/-11E/-21E

Volym: 52L, 100L, 150L

fraga


 

 


Ugnar med forserad värmecirkulation 

Medlines ugnar är idealiska för hög temperatur med användarvänlig design.

OF-E-serien har ett snabbtorkande vertikalt luftflöde.

AV-G-serien är tyst med starkt luftlöde som garanterar en kort och intesiv torktid. Speciellt anpassad för torkning av mycket fuktiga produkter. 

OF-01E OF-01E/-11E/-21E

Volym: 52, 100, 150 liter

Ekonomimodell 

fraga


OF-02G  OF-02G/-12G/-22G

Volym: 60, 102, 151 liter

Forserad värmecirkulation 

fragaVakuumugnar

Optimala vakuumugnar med brett temperaturområde och för olika applikationer.

OV-serien är idelaisk för att separera lösningsmedel från lösningar utan att använda höga temperaturer eller uttorkning av lösningsmedel.

OV-11 OV-11/-12

Volym: 28, 65 liter 

fraga