Från och med den 25 maj 2018 är det GDPR - Allmänna dataskyddsbestämmelserna - som slår fast reglerna för alla former av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Vi delar vi här vår integritetpolicy;

Integritetspolicy

Hur din information samlas in

När du har kommunikation med våra anställda eller representanter, muntlig, via telefon, elektronisk eller skriftlig kan vi samla in information från dig beroende på syftet med din kontakt. Om orsaken till din kontakt beror på intresse för produkter och/eller tjänster vi tillhandahåller, om du ger feedback om våra produkter och/eller tjänster, eller om du efterfrågar våra produkter eller tjänster, kan vi samla in denna information för att fortsätta kommunikationen med dig samt tillhandahålla de begärda produkterna eller tjänsterna.

Din information samlas in när du fyller i våra kontaktformulär, antingen online eller på evenemang/utställningar, kontakta våra anställda via telefon och/eller deras arbetsadresser, kontaktar oss med hjälp av någon av våra andra företags e-postadresser (inklusive men inte begränsat till: info @, support @), när du ger oss ditt visitkort och när du besöker vår hemsida. Din information kan också samlas om den är tillgänglig på en offentlig källa, till exempel en webbplats, en vetenskaplig publikation eller en poster vid evenemang och/eller utställningar.

Typ av information som samlats in

Den typ av personlig information som vi samlar in, antingen direkt eller via tredje part, har tagits till noggrann övervägning. Under inga omständigheter ska vi samla information om filosofisk eller politisk övertygelse, parti eller fackligt medlemskap, religiös tro, privatliv, ras eller etniskt ursprung, ej heller uppgifter om hälsa och sexliv, inklusive genetiska data. Den information vi samlar in innehåller:

 • Namn
 • Arbetsroll
 • E-postadress
 • Telefon och/eller mobilnummer
 • Organisation du är en del av
 • Dina leverans- och faktureringsadresser
 • Eventuella anteckningar som tas under interaktion inklusive e-post och samtal

När du besöker och navigerar på vår webbplats kan information som är mer av teknisk art samlas in och bearbetas. Detta kan innehålla din:

 • Webbläsartyp och version
 • IP-adress
 • Plug-in-typer och versioner av webbläsare
 • Din plats och tidzon
 • Operativsystem och plattform
 • Organisation du är en del av
 • Annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår hemsida

Vad vi gör med din information

Vi behandlar din information på ett antal sätt, inklusive:

 • Hanterar vår affärsrelation med dig
 • Bearbetar och levererar dina beställningar eller provförfrågningar
 • Ger offerter
 • Ger service
 • Fakturering och behandling av betalningar
 • Svarar på allmänna och/eller tekniska frågor
 • Adressering och begäran om återkoppling om våra produkter och tjänster
 • Hanterar fall som uppkommit på grund av konsultationer eller klagomål
 • Bevakar våra villkor och förhållande

E-mail marknadsföring (Nyhetsbrev)

Vi kan använda din information för att kontakta dig för att meddela dig följande:

 • Företagsinformation
 • Produktlansering
 • Produktinformation
 • Kampanjer
 • Nyheter och evenemang
 • Kundundersökningar

Om du inte längre vill ha e-mail med marknadsföring från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa unsubscribe-länken i e-mailet/nyhetsbrevet eller genom att maila oss på info@labvision.se.

Den tekniska information som samlas in och bearbetas när du besöker och navigerar på vår webbplats kan användas för att hjälpa oss med marknadsanalyser och relaterad undersökning som vi utför för att förbättra vår hemsida eller vår övergripande verksamhet.

Datalagring och utlämnande

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in de för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokförings- eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas storlek, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och tillämpliga lagkrav.

Vi kan lämna din personliga information till ett partnerföretag, tredjepartsleverantör eller annan betrodd verksamhet som agerar på uppdrag av eller tillsammans med oss ​​för att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy. Vi försäkra dig om att vi aldrig kommer att hyra eller sälja din information till någon under några omständigheter.

Datasäkerhet

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information blir oavsiktligt förlorad, använd eller på annat obehörigt sätt, ändrats eller avslöjats. Våra anställda, anslutna företag, tredjepartsleverantörer och andra betrodda företag behandlar endast dina uppgifter enligt våra instruktioner.

Anledningen till att vi behandlar din information

Vi strävar efter att växa och utveckla vår verksamhet och det faktum att vi arbetar med våra kunder, potentiella kunder, distributörer/agenter, potentiella distributörer/agenter, leverantörer eller potentiella leverantörer är en viktig aspekt av att tillhandahålla, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Den huvudsakliga legala grunden för vilken vi behandlar dina personuppgifter är att värna om våra legitima affärsintressen, dina intressen, rättigheter och friheter.

Våra specifika intressen är:

 • Att utföra våra kärnverksamhetsfunktioner genom att sälja våra produkter och behandla dina beställningar
 • Att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • Att svara på dina förfrågningar och begäran om information, produkter och tjänster
 • Att marknadsföra våra produkter och ge dig information som vi anser kan vara av intresse för dig